Природонаучен музей Черни Осъм

 

Природонаучният музей в Черни Осъм, Община Троян, област Ловеч е основан през 1956 г. В него са представени растителни и животински видове характерни за Средна Стара планина.

Музеят се състои от три експозиционни зали, на които са представени повече от 700 експоната. В първата зала са представени природните забележителности на района и представители на живеещите в Средна Стара планина насекоми, 12 вида земноводни, 15 вида влечуги, 11 вида риби и над 120 вида птици. Във втората зала, която е разположена на втория етаж са експонирани бозайниците от района — глиган, вълк, чакал, дива котка, сърна, благороден елен, елен лопатар. В атракционната зала на музея са експонирани едри бозайници, има записи от песни на птици, рев на мечка, виене на вълк.

От 2000 г. в музея се помещава Информационен център на Национален парк „Централен Балкан“. В него се представя същността на парка и видовото разнообразие на неговата територия.

През 2003 г. в двора на музея е изградена „Зелена класна стая“. В нея са представени меча бърлога, вълчо леговище, алпинеум с планински цветя и кръговратът на веществата в природата.

Историческият музей е част от 100-те национални туристически обекта на Българския туристически съюз.

Източник на текста е Wikipedia