Град - крепост Хоталич

 

Хоталич е средновековен град-крепост на 4 км северозападно от Севлиево.

Разположен е над пролома на река Росица върху естествено, укрепена хълмиста местност наречена Крушевска планина. Възникнал е през V-VІ век като военно укрепление, а през Х век е възстановен от българската държава, която започнала да изгражда укрепително съоръжение, с което да брани страната от варварски нападения от север и от Византия на юг. Стоял е между средновековните градове Търново и Ловеч и e определян като средновековен град с местно значение, свързан с второстепенен античен път по долината на река Росица с отклонение от централните пътища на юг от Никополис ад Иструм. Просъществувал е до края на ХVІІ век.

Хоталич е една от най-добре поддържаните и консервирани крепости в България. Днес до средновековния град се достига по 4 км черен път, като за целия маршрут при желание може да се използва и квалифициран екскурзовод. Съществува проектно предложение да се създаде възможност за лесен и удобен достъп до археологически обект с национално културно-историческо значение и да се създаде интегриран туристически продукт. Предвижда се реставрация и консервация на североизточната крепостна кула, източната, западната и северната порти и църкви. За онагледяване бита на жителите на Хоталич се предвижда да се реставрират три средновековни къщи, в които да има малка експозиция на предмети, намерени при разкопките.

Източник на текста е Wikipedia . Последвайте линка за още любопитна информация за Град – крепост Хоталич.